top of page

2 år med AttitydresanNär vi i Småföretagarnas riksförbund planerade Attitydresans turné under hösten 2019 kändes det så självklart att fira 2 år på hemmaplan. Föga skulle vi väl ana att vi fick fira både vår Attitydresa och Höganäs kommuns rankning av Svenskt Näringsliv, bästa företagsklimatet i Skåne och en andraplacering i Sverige.


Nu ser vi flera olika organisationer prata om attityden till företagande som grundproblem, och det ser vi som ett gott tecken.


Vi har under våra två år besökt följande orter; Falkenberg, Mora, Luleå, Trelleborg, Piteå, Helsingborg, Visby, Landskrona, Söderköping och Höganäs.Visby

När vi besökte Visby berättade man om Region Gotlands initiativ, ”100 företag på 100 dagar”, syftet är att förbättra företagarklimatet och markera att vi alla sitter i samma båt. Initiativet är kopplat till bildandet av en Näringslivsberedning som är ett forum för de större näringslivsorganisationerna, företag och regionen. Näringslivsorganisationerna bär ansvaret för att nätverket fungerar, det ska finnas en tydlig samordning.


Resultatet: Kommunikation har förbättrats. Hanteringen av bygglov exempelvis har förbättrats mycket, men det behöver kommuniceras till dem som berörs. I regel blir företagen stolta och glada att få berätta om sin verksamhet. Det har varit mindre av klagomål på regler och procedurer, avseende bygglov eller offentlig upphandling, än vad som förväntats. Attityden har väldigt stor betydelse, kanske mer än regelverkens i sig.
Landskrona

Vid vårt besök i Landskrona fick vi möjligheten till att deltaga på en mässa – för ungdomar i högstadiet/gymnasiet. Syftet med mässan var att presentera olika yrkesgrupper. Jag och Mats Eriksson deltog på mässan och representerade yrket ”egen företagare”. Härliga ungdomar med hela livet framför sig, tack för att vi fick inspirerar och bidra med vår kunskap. Mycket bra initiativ av Landskrona stad, skapa bra mötesplatser för våra ungdomar att träffa företagare inom olika yrkesgrupper och få lära sig av dom som är i yrket.


På kvällen var det dags för Attitydresan, och det som vi anser vara det viktigaste reflektionerna av det mötet, är rekrytering av kompetent personal, nätverkande mellan kommun och företag samt vikten av att förstå kommunenens roll och stöd till näringslivet.
Söderköping

En otroligt vacker småstadsidyll som står för många spännande utmaningar framöver. Besöket i Söderköping initierades av en av våra medlemmar, eldsjälen Anne-Louise Kroon. Här föddes vår ide till att söka fler eldsjälar runt om i Sverige som vi kan samarbete med.

Vår attitydresa/frukostmöte var mycket välbesökt av både företagare, politiker och tjänstemän och vi befann oss i hjärtat i Söderköping, Cooperate coffice, mötesplats för Söderköpings näringsliv.


Det blev en bra dialog där båda nutid och framtid diskuterades. En stor utmaning är när nya E22 står färdig och hur sammankoppling skall ske mellan väg och stad. Här pågår diskussioner med nya vägar till centrum, utveckla turistsatsningar, mer nätverkande, mer levande stadskärna, nyttja tomma lokaler, bygga fler bostäder, levande stad, skärgård och landsbygd, involvera hela kommunen, skapa bästa ”Möjligheternas Söderköping”. Önskemål kom också att kommunen skulle bli bättre på att berätta om allt dom gör som stärker ”vi” andan i kommunen, samt om kommunens utbildningar i tex upphandling för att öka kunskapen kring dessa.


Vi ser fram emot att följa Söderköpings utveckling och vårt återbesök hösten 2020.

Vi har mött så otroligt många intressanta företagare, politiker och tjänstemän i de orter vi har besökt så här långt. Det är mycket som är lika för alla, och sedan ser ju möjligheterna olika ut, beroende på var man driver sitt företag.

Fast en sak är säker, kommunikation är det svåraste och roligaste som finns och med en god attityd kommer du långt i livet.Comments


bottom of page