Min historia

Nils Månsson VS Ingrid Ohlsson        

Nils Månsson har funnits vid min sida i tre år. Det var de tre år jag gick i Frenninge skola, (1970–1973). Skolan som Nils Månsson grundade och som sedan blev en centralskola för hela området. Det är rätt fantastiskt hur en stark vilja och drivkraft kan ärvas genom sju generationer. 

Läs och avgör själva! 

Nils Månsson

1. Föddes 5:e april 1776 i Starrarps by av Frenninge socken i Färs Härad, (nuvarande Sjöbo kommun).

2. Tidigt intresse för politik och rättvisa.

3. Valdes år 1810 in till sin första riksdag som bondeståndets representant för Färs och Frosta härader.

4. Mycket populär riksdagsman och vann de flestas hjärtan.

5. Kämpade hårt för tryckfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och näringsfrihet.

6. Brann dock mest för införandet av folkskolan trots mångas misstycke i början.

7. Skänkte en stor del av sin egen förmögenhet till byggnationen av en skolbyggnad, Nils Månssons skola i Frenninge.

8. När Nils blev avtackad för sina insatser för skolan blev hans svar: Jag har blott gjort min plikt!​

9. Avled år 1837 till mångas stora sorg. På hundraårsdagen av hans bortgång, restes en staty av honom i hembyn Fränninge.

VS.

Ingrid Ohlsson

1. Föddes 24 juli 1964 i Lund. Bodde mellan 1 och 3 års ålder i Skumparp. Flyttade sedan med familjen till Frenninge (Färs Härad, nuvarande Sjöbo kommun).

2. Tidigt intresse för att hjälpa andra och ”alla människors lika värde”.

3. Arrangerade år 1980 sitt första evenemang i Sjöbo.

4. Väldigt omtyckt person, bryr sig om sina medmänniskor och lägger alltid ner hjärta och själ i allt hon gör. 

5. Kämpar för att ingjuta mod hos människor. Om konsten att följa sitt Hjärta, att Gärna göra det och att Hjärnan är med.

6. Med hårt slit och engagemang lyckats att skapa filmen; Emerich – vägen, valet & kärleken.

7. Gick åk 1–3 i Nils Månssons skola i Frenninge, där Nils står som staty.

8. År 2018, efter 38 fantastiskt inspirerande år inom nöjesbranschen, tackade Ingrid för sig för att nu ta sitt nästa steg i sitt liv; genom resor i världen, med filmen om Emerich uppmana folk till eftertanke. Vi måste lära oss av vår historia, ”Kom ihåg att aldrig glömma”

9. Året 2020 tar Ingrid sin dröm till nya dimensioner – följ henne på www.ingridohlsson.se

© 2021, Ingrid Ohlsson.

Webdesign: Lisa-Mari Gardelius, Campus Webbyrå

Kontakta Ingrid:

+46 70 576 66 40

hej@ingridohlsson.se

Projektledare  | Konferencier  |  Moderator  | Programledare